अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासन सतर्क, डोंगर उतारावरील झोपड्यांमध्ये न राहण्याच्या सूचना

Share Now To Friends!!

<p>अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासन सतर्क, डोंगर उतारावरील झोपड्यांमध्ये न राहण्याच्या सूचना</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment