कोरोनावर मात करुन एव्हरेस्टवरची चढाई केली फत्ते; पुण्यातील गिर्यारोहक जितेंद्र गवारे यांचा पराक्रम

Share Now To Friends!!

<p>कोरोनावर मात करुन एव्हरेस्टवरची चढाई फत्ते; पुण्यातील गिर्यारोहक जितेंद्र गवारे यांचा पराक्रम&nbsp;</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment