ठाण्यात मुसळधार पाऊस, अनेक भागात पाणी साचलं, वंदना परिसरात कंबरेपर्यंत पाणी, वाहनांचं नुकसान

Share Now To Friends!!

<p>ठाण्यात मुसळधार पाऊस, अनेक भागात पाणी साचलं, वंदना परिसरात कंबरेपर्यंत पाणी, वाहनांचं नुकसान</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment