भिवंडीत वऱ्हाळ देवी मंदिराजवळील डोंगरावर गर्दी, सेल्फी घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरुण-तरुणी जमले

Share Now To Friends!!

<p>भिवंडीत वऱ्हाळ देवी मंदिराजवळील डोंगरावर गर्दी, सेल्फी घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरुण-तरुणी जमले</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment