मुसळधार पावसामुळे पवई-आरे मार्गावरील पुलाला तडे, भेगा; पूल खचल्याने वाहतूक मरोळ मार्गे वळवली

Share Now To Friends!!

<p>मुसळधार पावसामुळे पवई-आरे मार्गावरील पुलाला तडे, भेगा; पूल खचल्याने वाहतूक मरोळ मार्गे वळवली</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment