हनुमंत नाझीरकर यांच्यावर तब्बल 40 हजार पानांचं दोषारोप पत्र दाखल

Share Now To Friends!!

राज्याच्या लाचलुचपत खात्याच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं प्रकरण, हनुमंत नाझीरकर यांच्यावर तब्बल 40 हजार पानांचं दोषारोप पत्र दाखल

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment