Monsoon 2021 : दोन दिवस आधीच मान्सून महाराष्ट्रात; रायगडसह, पुणे, नाशिकमध्ये सरी

Share Now To Friends!!

<p>दोन दिवस आधीच मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे. मुंबई उपनगरासह रायगड, पुणे नाशिकमध्ये सरी कोसळल्या.</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment