Mumbai Rains : मुंबईची तहान भागवणाऱ्या तलावांमध्ये 48 दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा

Share Now To Friends!!

<p>Mumbai Rains : मुंबईची तहान भागवणाऱ्या तलावांमध्ये 48 दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा, मुंबईत जूनमध्ये रेकॉर्डब्रेक पाऊस, मात्र तलावक्षेत्रात कमी पाऊस</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment