TAUKTAE तोक्ते गुजरात किनारपट्टीपासून 80 किमी दूर, किनारपट्टी भागात चक्रीवादळाच्या लॅंडफॉलला सुरुवात

Share Now To Friends!!

<p>&nbsp;तोक्ते गुजरात किनारपट्टीपासून 80 किमी दूर, किनारपट्टी भागात चक्रीवादळाच्या लॅंडफॉलला सुरुवात</p>

Source link


Share Now To Friends!!

Leave a Comment